Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Christmas project - Β' τάξη - Αγγλικό τμήμα

Christmas project - Β' τάξη - Αγγλικό τμήμα

Εκτύπωση E-mail

Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες, μικρά ξωτικά τρυπώνουν στο σχολείο μας και κρύβουν τις ζωγραφιές των παιδιών. Μπορείτε να τις βρείτε;

This time every year little elves sneak to our school and hide our students' drawings! Can you help us find them?

Β1: https://www.thinglink.com/card/1529963518239965185
Β2: https://www.thinglink.com/videocard/1529883693504528387
Β3: https://www.thinglink.com/videocard/1530479506161139715


Καλέστε μας

210 9904010