Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Περιβαλλοντικές Δράσεις

Στην προσπάθειά μας να αναπτύξουμε την οικολογική συνείδηση στους μαθητές μας, οργανώνουμε μία σειρά από περιβαλλοντικές δράσεις και προγράμματα:

  • ανακύκλωση υλικών (χαρτιού, μπαταριών, λαμπτήρων)
  • ενημερώσεις από περιβαλλοντικούς φορείς
  • επισκέψεις σε περιβαλλοντικά πάρκα (Α. Τρίτση, Βοτανικός Κήπος)
  • συμμετοχή σε προγράμματα της WWF
  • διαθεματικά προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Go-Green-Forest

Καλέστε μας

210 9904010