Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Νηπιαγωγείο "Δελασάλ"

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation) τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και αφορά το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα...

Καλέστε μας

210 9904010