Δημιουργία – Έκφραση

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας παίζουν τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο, τη Φυσική Αγωγή, τη Μουσικοκινητική Αγωγή και τη Μουσική. Η συμμετοχή των παιδιών μας σε δημιουργικές – καλλιτεχνικές – ψυχοκινητικές δραστηριότητες, με την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση, συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους όσο και στην υποστήριξη της μαθησιακής τους προσπάθειας και της συνολικής τους ανάπτυξης.