Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Γαλλικά

Η εκμάθηση των Γαλλικών ξεκινάει στην Α' δημοτικού. Η πρώτη επαφή με τα γαλλικά γίνεται με καθαρά βιωματικό τρόπο. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με λέξεις, τραγούδια, ιστορίες και αργότερα έχουν μια πρώτη γνωριμία με τη γραφή.

Ο πύργος του Άιφελ

Στη Β' δημοτικού, βασικός στόχος είναι η εξοικείωση με την ανάγνωση και τη γραφή. Οι μαθητές είναι πλέον ικανοί να διαβάσουν και να αναπαράγουν λέξεις.

Στις μεγαλύτερες τάξεις πλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και εισάγονται σε αρκετές και διαφορετικές κειμενικές μορφές, τις οποίες μαθαίνουν να χειρίζονται τόσο σε επίπεδο κατανόησης κειμένου, όσο και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Ακόμη, διδάσκονται τη γαλλική γραμματική αναλυτικά και με έμφαση στην ολοκλήρωση των γραμματικών φαινομένων. Στόχος μας είναι οι μαθητές στην Στ΄ δημοτικού να κατακτούν την ενότητα Α1 στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Με την αποφοίτηση τους από το σχολείο οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν στα Γαλλικά και να παράγουν με ευκολία ορθό γραπτό και προφορικό λόγο.

Καλέστε μας

210 9904010