Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Νηπιαγωγείο "Δελασάλ"

Αστεράκια - Super Ήρωας

Εκτύπωση E-mail

Τη Δεύτερα, 4 Φεβρουαρίου, στο νηπιαγωγείο μας, ξεκίνησε η δράση «Ένας Super ήρωας για εσένα».

Κάθε μέρα, ένα κόκκινο και ένα μπλε αστεράκι φορούν τις μπέρτες τους και αναλαμβάνουν μια αποστολή. Είναι πρόθυμοι να βοηθούν στην επίλυση κάθε διαφωνίας και να υπενθυμίζουν στους συμμαθητές τους πώς να συνεργάζονται και να παίζουν με ασφάλεια.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι τα παιδιά να αναλάβουν υπευθυνότητες, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους.

2019 02 05 asterakia super1


Καλέστε μας

210 9904010