Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Παγκόσμιες Λασαλιανές Ημέρες για την Ειρήνη - "Τελετή λήξης"

Παγκόσμιες Λασαλιανές Ημέρες για την Ειρήνη - "Τελετή λήξης"

Εκτύπωση E-mail

Από την 21η Σεπτεμβρίου και για έναν μήνα, οι μαθητές του Παγκόσμιου Λασαλιανού Δικτύου γιορτάζουν τις Παγκόσμιες Λασαλιανές Ημέρες για την Ειρήνη. Με τη βοήθεια των δασκάλων τους ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται, ενεργοποιούνται και παίρνουν μέρος σε δράσεις που προάγουν την παγκόσμια ειρήνη. 

Σήμερα, 21 Οκτωβρίου, τελευταία ημέρα των δράσεων, όλοι οι μαθητές του σχολείου μας παρουσίασαν τα έργα τους σε μια χαρούμενη, γεμάτη χρώματα και μουσική «τελετή λήξης».

International Lasallian Days for Peace

Since September 21st, for one month, the students of the Global Lasallian Network have been celebrating International Lasallian Days for Peace. They are informed, sensitized, energized and involved in actions that promote world peace.Today, October 21, the last day of the activities, all of our students presented their works in a cheerful, full of colors and music "closing ceremony".

Journées Internationales Lasalliennes pour la Paix

Depuis le 21 septembre, les étudiants du Réseau Lasallien International célèbrent depuis un mois les Journées Internationales Lasalliennes pour la Paix. Avec l'aide de leurs enseignants, ils sont informés, sensibilisés, stimulés et impliqués dans des actions en faveur de la paix dans le monde. Aujourd'hui, le 21 octobre, dernier jour des activités, tous nos étudiants ont présenté leurs travaux dans une "cérémonie de clôture" joyeuse, colorée et musicale.


Καλέστε μας

210 9904010