Οι γλώσσες είναι γέφυρες που ενώνουν τους λαούς και τους πολιτισμούς. Οι σωστές βάσεις στις ξένες γλώσσες είναι προαπαιτούμενο για να γνωρίσουν οι μαθητές μια χώρα και τον πολιτισμό της.

Στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων ξένων γλωσσών χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (διαδραστικοί πίνακες, θεατρικές παραστάσεις, γιορτές, ταινίες, διαγωνισμοί), τα οποία βοηθούν τους μαθητές να έχουν βιωματική εμπειρία της γλώσσας και να εξοικειώνονται με την προφορική και τη γραπτή έκφραση.

Στο σχολείο μας λειτουργεί Αγγλικό και Γαλλικό τμήμα.