Αγγλικά

Η σύγχρονη αγγλική γλώσσα, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια lingua franca, κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, της διπλωματίας, των επιχειρήσεων, της ψυχαγωγίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Big Ben


Αναγνωρίζοντας λοιπόν τη σπουδαιότητα της αγγλικής γλώσσας, η διδασκαλία της στο σχολείο μας αρχίζει από την πρώτη δημοτικού με βιωματικό τρόπο. Ξεφεύγοντας από τη στείρα διδασκαλία και παρέχοντας κίνητρα στους νεαρούς μαθητές, οργανώνονται παιχνίδια μέσα στην τάξη ή ολόκληρα ωριαία μαθήματα (play day) στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνολογικές μέθοδοι, όπως διαδραστικοί πίνακες, υπολογιστές, διαδραστικό λογισμικό που συνοδεύει τα βιβλία, προβολές κ.ά.

Βασικός σκοπός μας στο ξεκίνημα, είναι η εξοικείωση των μαθητών της πρώτης τάξης με την αγγλική γλώσσα. Απώτερος σκοπός μας είναι, όταν οι μαθητές μας φτάσουν στην Ε' και Στ' τάξη, να συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις YOUNG LEARNERS του πανεπιστημίου του Cambridge για την κατάκτηση των διπλωμάτων MOVERS και FLYERS αντίστοιχα, χωρίς εξωσχολική ενίσχυση.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Γαλλικά »