Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul" - "Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Υγεία και Διατροφή

Η υγεία αποτελεί για όλους μας το πολυτιμότερο αγαθό. Η σωστή αγωγή αποτελεί την ενδεδειγμένη μέθοδο για την πρόληψη προβλημάτων υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Στα χρόνια που το παιδί βρίσκεται στο σχολείο συντελείται το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξής του. Το σχολείο έχει χρέος να φροντίζει όχι μόνο για την πνευματική καλλιέργεια και μόρφωση του παιδιού αλλά και για τη σωστή σωματική ανάπτυξη και υγεία του γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό στο σχολείο μας πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση των μαθητών σε θέματα διατροφής, φυσικής δραστηριότητας και υγείας καθώς και σεμινάρια για την επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών.

Υγεία και Διατροφή

Καλέστε μας

210 9904010