Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας Αγγλικών "Bookworms"

Tην Πέμπτη, 6 Απριλίου, οι μαθητές της Στ΄ σε συνεργασία με τους μαθητές της Α΄τάξης του Γυμνασίου του Saint Paul παρουσίασαν ένα διαδραστικό project, βασισμένο στο βιβλίο «The Speckled Band», του Sir Arthur Conan Doyle, το οποίο επεξεργάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος φιλαναγνωσίας "Bookworms".
Οι μαθητές και των δύο τάξεων έλαβαν μέρος σε διαγωνισμούς και δραστηριότητες όπως: spelling bee, quiz show, dramatisation όπως: spelling bee, quiz show, dramatisation, iIllustration, different ending.