Περιβαλλοντικές Δράσεις

Στην προσπάθειά μας να αναπτύξουμε την οικολογική συνείδηση στους μαθητές μας, οργανώνουμε μία σειρά από περιβαλλοντικές δράσεις και προγράμματα:

  • ανακύκλωση υλικών (χαρτιού, μπαταριών, λαμπτήρων)
  • ενημερώσεις από περιβαλλοντικούς φορείς
  • επισκέψεις σε περιβαλλοντικά πάρκα (Α. Τρίτση, Βοτανικός Κήπος)
  • συμμετοχή σε προγράμματα της WWF
  • διαθεματικά προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Λαχανόκηπος

Στο λαχανόκηπο του σχολείου μας οι μαθητές φυτεύουν και φροντίζουν λαχανικά και λουλούδια. Παρακολουθούν την ανάπτυξή τους και μαθαίνουν να αναγνωρίσουν τα φυτά με τα άνθη και τους καρπούς τους. Παρακολουθούν τις διάφορες φάσεις της ανάπτυξης και ζουν από κοντά τις δυσκολίες αλλά και τις χαρές της ενασχόλησης με την καλλιέργεια των φυτών.